Thứ bảy, 24 tháng ba 2018(GMT+7) Đăng Ký  Đăng Nhập
 
 | Trang chủ » Tin tức CADS

Tin tức chi tiết      
Ngày 30/06/2014 CADS bàn giao Phần mềm Quản trị DN CADS ERP cho Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà  (17/07/2014 4:04:26 CH)

Ngày 30/6/2014 Cty CADS đã tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng Phần mềm quản trị Doanh nghiệp CADS ERP cho Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà. CADS ERP được thiết kế theo quy trình đặc thù của Cty VPP Hồng Hà và bắt đầu đưa vào vận hành bắt đầu từ 1/1/2014. CADS ERP được thiết kế làm việc online kết nối giữa trụ sở ở Hà Nội với các chi nhánh tại TP.HCM, Đà Nẵng,phòng kế hoạch vật tư, Bán hàng thị trường, Kho, Kế toán. CADS ERP cũng kết nối với phần mềm Quản trị sản xuất CADS MRP (CADS đã triển khai từ năm 2007) thành một quy trình quản lý thống nhất.

Phần mềm CADS ERP cũng được kết nối với Cơ sở dữ liệu của Phần mềm Quản trị sản xuất CADS thành 1 ngân hàng dữ liệu thống nhất trong toàn Công ty. Các chứng từ, số liệu, thông tin sẽ được luân chuyển tự động thông qua các phân hệ phần mềm CADS ERP nhằm tạo ra một quy trình ERP thống nhất liên kết tất cả các khối (đơn vị) trong công ty từ Khối Nội vụ, Khối Kỹ thuật, Khối Kế hoạch, các Nhà máy, Khối Thị trường, Khối Tài chính, các chi nhánh TP.HCM và Đà Nẵng  với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các đơn vị, phòng ban trong công ty loại bỏ các đường truyền kết nối phức tạp giữa các hệ thống máy tính và phần mềm riêng lẻ không “khớp” với nhau. 

C¸c Modules chøc n¨ng cña phÇn mÒm Qu¶n trÞ doanh nghiÖp ERP

Phần mềm CADS ERP cung cấp, triển khai tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà bao gồm các Module sau: Quản trị hệ thống, Quản lý mua hàng; Quản lý bán hàng; Quản lý tài chính Kế toán, Kết nối dữ liệu Phần mềm Quản trị sản xuất CADS với hệ thống Quản trị doanh nghiệp CADS ERP

 

MODULE  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 • Quản trị và bảo trì số liệu
  • Lưu trữ và Backup dữ liệu
  • Bảo trì và kiểm tra số liệu
 • Quản lý người sử dụng
  • Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập
  • Phân quyền theo phòng ban, đơn vị

1.     MODULE  QUẢN LÝ MUA HÀNG

 • Module Quản lý mua hàng (Purchasing Management), quản lý vật tư nguyên liệu mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Module Quản lý mua hàng là công cụ hỗ trợ cho việc quản lý, bao gồm đủ các khâu lên kế hoạch nhập mua vật tư, nguyên liệu, theo dõi, phân tích và ra quyết định.
 • Quản lý hạn mức tồn (tồn kho tối thiểu) cho mọi loại vật tư, nguyên liệu. Giúp cho sản xuất luôn ổn định, không để tồn kho ở mức quá cao dẫn tới đọng vốn, hoặc tồn kho ở mức quá thấp dẫn tới thiếu vật tư, nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý mua hàng theo một quy trình chuẩn chặt chẽ có sự tham gia của nhiều bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp. Quy trình yêu cầu tuân thủ nguyên tắc cập thời: mọi hành động nhập kho đều cần có phiếu nhập kho được lập từ hệ thống, dù có hóa đơn hay không có hóa đơn đi kèm.
 • Danh mục và các mẫu báo cáo liên quan sẽ được đề cập tại Phụ lục hợp đồng
 • Module mua hàng liên kết với phân hệ kế toán công nợ phải trả, kế toán vốn bằng tiền, kế toán chi phí giá thành, kế toán tổng hợp và Phân hệ Quản trị sản xuất.

2.     MODULE QUẢN LÝ KHO - (Inventory)

 • Quản lý bộ mã vật tư, thành phẩm thống nhất trên toàn hệ thống. Số liệu tồn kho thể hiện tức thời ngay khi phát sinh thực tế. Giảm vật tư tồn kho, đặc biệt nhận biết hàng tồn kho lâu để có hướng xử lý.
 • Thành phẩm được lưu trữ kèm theo thông tin quản lý bao gồm: kích thước, trọng lượng, thể tích...
 • Quản lý hệ thống đơn vị tính linh động: Cho phép người sử dụng tự định nghĩa các đơn vị tính và công thức qui đổi giữa chúng.
 • Giao dịch kho tức thời, chính xác về lượng và giá trị: Tính chính xác trong giao dịch kho thể hiện ở chỗ nếu việc ghi nhận nhập xuất sai thì người sử dụng chỉ có thể làm giao dịch điều chỉnh mà không được sửa đè lên dữ liệu cũ. Điều này giúp lãnh đạo có số liệu chính xác về hàng tồn kho của mình.
 • Quản lý xuất kho (điều chuyển) vật tư, nguyên liệu, thành phẩm
 • Danh mục và các mẫu báo cáo liên quan sẽ được đề cập tại Phụ lục hợp đồng

3.     MODULE QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Module Quản lý bán hàng (Order Management - OM), quản lý doanh số, đầu ra của doanh nghiệp. Module Quản lý bán hàng là công cụ hỗ trợ cho việc quản lý, bao gồm đủ các khâu lên kế hoạch, theo dõi, phân tích và ra quyết định. Giúp lãnh đạo dễ dàng đưa ra các chính sách khuyến mại, giá bán mang tính đồng nhất trên toàn quốc; quyết định điều chuyển hàng qua lại giữa các nơi để tối ưu hoá hàng tồn kho.

·         Quản lý đơn đặt hàng (Sales Order): Theo dõi các đơn đặt hàng từ khách hàng, đại lý.

·         Quy trình lập hóa đơn bán hàng (xuất hàng) căn cứ vào các đơn đặt hàng từ khách hàng, đại lý

·         Quản lý giá bán: Khi đưa hệ thống vào vận hành, giá bán cần được định nghĩa trước dựa vào loại khách hàng, nơi giao hàng, mặt hàng, số lượng bán... Danh sách “giá” này được phân quyền để đảm bảo chỉ một số người có trách nhiệm mới có thể hiệu chỉnh được nó. Điều này vừa đảm bảo tính chính xác về giá bán cho người nhập liệu vừa tạo sự an tâm cho lãnh đạo khi duyệt hóa đơn bán hàng.

·         Kiểm tra hạn mức tín dụng: Khống chế số nợ tối đa với mỗi khách hàng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính. Nhân viên kinh doanh theo quy trình bắt buộc phải kiểm tra công nợ trước (hoặc gửi đơn bán hàng qua phòng kế toán kiểm tra) rồi mới được phép bán hàng. Phân hệ bán hàng đáp ứng chức năng này ngay khi nhân viên kinh doanh tiếp nhận đơn hàng. Việc kiểm tra công nợ đảm bảo tính chính xác và linh hoạt (có thể tách và gộp hạn mức tín dụng của một khách hàng có nhiều chi nhánh; đơn hàng khi vi phạm hạn mức tín dụng vẫn có thể bán được nếu có sự phê duyệt của lãnh đạo có thẩm quyền).

·         Phân tích, theo dõi quản lý doanh số bán ra theo các tiêu chí: Vùng (thị trường), khách hàng (đại lý), hợp đồng, đơn hàng, loại doanh thu, mục đích sử dụng, theo nhóm hàng (chủng loại hàng hóa),…

·         Quản lý hàng bán bị trả lại

·         Quản lý in và phát hành hóa đơn trên máy tính

·         Module bán hàng liên kết với phân hệ Kế toán công nợ phải thu, kế toán vốn bằng tiền,  kế toán tổng hợp

4.     LIÊN KẾT KẾ THỪA HỆ THỐNG DỮ LIỆU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VỚI DỮ LIỆU KẾ
TOÁN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TẬP HỢP CHI PHÍ, PHÂN BỔ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

5.     MODULE QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Gồm 7 phần hành: Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, hoàn ứng); Kế toán công nợ phải thu; Kế toán công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí giá thành; Kế toán tổng hợp.

 

Số lần xem: 2828
<< Trở lại
Các tin Tin tức CADS khác
Tin khác
Triển khai giải pháp Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP tại trường Song ngữ Lạc Hồng   (31/05/2016 10:15:03 SA)
Triển khai Phần mềm Văn phòng điện tử CADS Office công nghệ đám mây cho Cty Hoàng Hưng HTD   (02/06/2016 9:23:48 SA)
Bàn giao Phần mềm Kế toán CADS Business tại Cty Kho vận và Dịch vụ Thương mại (Vinatranco)   (13/07/2015 6:17:49 CH)
Chuyển giao phần mềm Văn phòng Điện tử CADS E-OFFICE cho Cty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Hapharco   (02/10/2014 10:58:54 CH)
Ngày 21/04/2014 CADS tiến hành bàn giao phần mềm Văn phòng điện tử CADS Office cho HIKARI Việt Nam   (19/06/2014 2:47:25 CH)
Nghiệm thu thanh lý bàn giao phần mềm Quản trị doanh nghiệp CADS Business cho Cty Dược phẩm Hapharco   (18/08/2013 10:16:01 SA)
Cung cấp Phần mềm Quản trị tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP cho Cty Thiết bị Giáo dục Đồ chơi Tràng An   (24/12/2012 8:10:48 CH)
Cung cấp PM Quản trị nguồn nhân lực CADS HRM cho Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành   (24/12/2012 8:11:32 CH)
Cung cấp Phần mềm Kế toán đặc thù phân phối dược phẩm CADS Fianance cho Chi nhánh 5 - Hapharco   (03/01/2013 11:40:08 SA)
Các doanh nghiệp cài đặt CADS Accounting 12 trong tháng 8/2012   (24/12/2012 8:01:46 CH)
Cung cấp phần mềm CADS FINANCE cho Công ty CP Mai Linh Đông Đô   (24/12/2012 8:07:12 CH)
Cung cấp phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán CADS FINANCE Online cho Công ty Bình Anh và 3 Chi nhánh   (24/12/2012 8:08:40 CH)
CADS thiết kế phần mềm Hoạt động và Quản lý cung ứng Dược phẩm cho Cty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế HN   (24/12/2012 8:10:07 CH)
Cty CP Sơn Hải Phòng chính thức đưa vào khai thác sử dụng phần mềm Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP   (24/12/2012 7:57:46 CH)
Cung cấp phần mềm Quản trị Nhân sự CADS HRM cho Cty CP Truyền thông VMG   (11/04/2012 9:48:01 SA)
CADS thông báo cập nhật Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa   (29/03/2012 5:06:10 CH)
Hoàn thành việc chuyển giao phần mềm Quản trị Sản xuất CADS MRP tại Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà   (29/03/2012 11:46:49 SA)
Phần mềm CADS cập nhật phân hệ quản lý tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính   (25/12/2010 6:58:55 CH)
Chuyển giao phần mềm CADS 2010 cho Các Tập đoàn, Tổng Công ty Xây dựng   (07/10/2010 3:53:08 CH)
Giải pháp Phần mềm kế toán CADS 2010 cho Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ   (07/07/2010 11:17:26 SA)
Cung cấp phần mềm CADS 2010 cho TCty Miền Trung   (01/03/2010 3:10:19 CH)
Giải pháp phần mềm kế toán CADS cho các doanh nghiệp SX bao bi, SX Vật liệu XD   (09/06/2009 9:40:13 SA)
Giải pháp phần mềm kế toán CADS dành cho các Doanh nghiệp Xây lắp   (04/06/2009 11:18:12 CH)
Giải pháp phần mềm kế toán CADS dành cho các Doanh nghiệp Kinh doanh Dược phẩm   (04/06/2009 1:16:06 CH)
Bàn giao Phần mềm Bán hàng mã vạch cho hệ thống của hàng bán lẻ của Cty Văn phòng phẩm Hồng Hà   (29/05/2009 4:41:29 CH)
Tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán CADS tại Cty CP Du lịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Vungtau Tourist)   (27/11/2008 12:43:50 SA)
Cung cấp phần mềm Kế toán tại Cty CP Xuất khẩu Nông Sản Ninh Thuận (Nitagrex)   (26/11/2008 2:27:34 CH)
CADS cung cấp phần mềm Kế toán cho Công ty Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   (10/11/2008 5:09:07 CH)
Cung cấp giải pháp phần mềm Quản lý kho, bán hàng và Kế toán tại Cty CP Bột Giặt NET   (30/10/2008 2:07:16 SA)
Bàn giao phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp CADS ERP cho Công ty In Tài Chính - Bộ Tài chính   (09/09/2008 10:28:01 CH)
Giải pháp phần mềm Kế toán CADS cho ngành Sản xuất chế biến, XK Thủy Sản tại Công ty CP Hải Việt   (08/10/2008 3:01:48 CH)
Cung cấp phần mềm Kế toán cho Cty Sơn tàu biển VINASHIN   (06/09/2008 9:12:30 SA)
Cung cấp phần mềm Bán hàng mã vạch cho 16 cửa hàng của Công ty CP VPP Hồng Hà   (07/09/2008 12:13:07 CH)
Triển khai phần mềm CADS SQL .Net tại Tradoco   (07/09/2008 2:09:45 CH)
Cung cấp CADS Accounting 2008 cho Cty Cấp nước Môi trường & ĐT Đồng Tháp   (02/09/2008 11:36:44 CH)
CADS tham gia hội trợ phần mềm Softmart 2006 tại TP. Hồ Chí Minh   (05/09/2008 11:03:39 SA)
Cập nhật quyết định 15/2006/QĐ-BTC cho các phiên bản phần mềm kế toán CADS   (03/05/2008 11:47:55 SA)
Cập nhật thông tư số 23/2005/TT-BTC vào Phần mềm Kế toán   (03/05/2008 11:40:38 SA)
Nâng cấp CADS Accounting.Net cho 16 Công ty thành viên Khu QLĐB II - Cục Đường bộ Việt Nam   (04/09/2008 12:11:17 SA)
       
Tải miễn phí CADS      
Liên hệ trực tiếp CADS      
Hotline : 090 342 2198090 342 2198
E-mail : sale@cads.com.vn

Liên hệ trực tuyến

 Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT hỗ trợ: (04) 3641 3449,
36411279
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 1
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 2
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 3
VP Hà Nội
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 1
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 2
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 3
VP TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3914 3786,
3511 0541
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 1
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 2
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 1
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 2
© 2007 Bản quyền thuộc về CADS
VP Hà Nội: Số 2, M6A, TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , Q. Hoàng Mai - Tel: (04) 3641 3449   3641 1279 Fax: (84-04) 3641 1279 - E-mail: info@cads.com.vn
VP TP. Hồ Chí Minh: 97 Nguyễn Công Trứ,  P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - Tel: (08) 3914 3786 Fax: (84-08) 3914 3787 - E-mail: sale@cads.com.vn
® Ghi rõ nguồn "cads.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Phát triển và Thiết kế bởi CADS Software
Số lượt truy cập: